Skælskør Havn er og har altid været byens centrum – byens hjerte. Det er her det sker.

Kilometerstenen er opsat på Skælskør Havneplads 1913. ”Nul-stenen” står på Københavns Rådhusplads.

Skælskør Bymuseum – Peder Reetzes Gård – Englehuset. Kært barn har mange navne.
I vore dage skal man lidt fra havnen for at proviantere – men ønsker man et ”spise ude” er mulighederne store.
Dams ejendom. Den senere tobaksfabrik var en af flere produktionsvirksomheder omkring havnen.

Der blev bygget mange skibe i Skælskør. Marinus Møllers skibsværft var det sidste der lukkede.

Det lukkede 2006.

Før i tiden byggedes skibene på de åbne arealer på den anden side af havnen op mod Strandgade.

Om fiskehusene med hyttefadene og auktionshuset sagde man, at det var det eneste sted i Danmark, hvor man kunne få "sletvar, pigvar og ingvar" - Fiskehandler Ingvar Pedersen.

Auktionshusets klokke hænger i dag på Skælskør  Bymuseums afdeling for Søfart og Fiskeri.

Holsteinborg Sparekasse blev bygget 1971 på den grund, hvor havnefogedens hus lå.


Hvor Dampmøllen ligger lå der før 1850 nogle små fiskerhuse. I et af husene havde Jens Lorentzen boet. Han havde været med på Jens Juel’s skib i 1677 i slaget i Køge Bugt. Han var sengeliggende, da han havde fået begge ben skudt af.

Skælskør Havn’s idyl er bevaret, og også i dag, skal de fleste skælskørborgere ”lige runde havnen” inden dagen er gået.

Midt i billedet foroven, til højre for rådhuset ses udkikstårnet, hvor købmand og skibsreder Lotz spejdede efter skibene, når de ventedes hjem fra verdenshavene.


Dampmøllen blev bygget 1852/53 af Niels Madsen Harboe – præst i Magleby. Kornskibene kunne lægge til ved kajen få meter fra møllen.

To genboer indrammer Havnepladsen – Dams ejendom til venstre  bygget 1915 og Skælskør Bymuseum fra før 1588.

Skælskør Yderhavn kan besejles af skibe op til 60 meters længde, 10 meters bredde og med en dybdegang på 4,40 meter.
Skælskør Fiskerihavn er 2,50 meter dyb og byder på røgeri og fiskeudsalg.


Det ”Kongelige Danske lodsvæsens” sejlførende jolle med krone og stribe i sejlet sejlede sin sidste tur 1983 som lodsbåd, med Arthur Møller ved pinden.

Rutebilerne fylder godt op på Havnepladsen; men også i 1895 var der trængsel. I det år lagde 158 skibe til kaj i Skælskør Havn.
Det lille bindingsværkshus” blev bygget 1929 som ventesal for buspassagerer, som skulle fra Havnen til Slagelse.

Rutebåden S/S Skælskør anløb Omø, Agersø og Skælskør fra 1915 til 1962. Det blev til omkring 15.000 ture.

Toldboden blev bygget 1886, og sidste tolder satte uret på tolv og forlod bygningen, som blev sat til salg i 1970.

Broen mellem østbyen og vestbyen var i ældre tid lavet af træ. Den var derfor dyr at vedligeholde, og dette medførte at udenbys borgere og fremmede skibe i perioder måtte betale bropenge.

Der er en rivende strøm i Kanalen som skyldes et dagligt tidevand på en halv meter i fjord og nor. Der har tidligere været tanker om, at sætte en turbine i vandet og lave elektricitet. (Lave strøm til strøm!)
Under Kanalen, mellem de to broer ligger det store, rør som fører spildevandet fra Boeslunde og Skælskør østby til Skælskør Rensningsanlæg i Vest-byen.

lndtil 1820 gik landevejen fra Næstved og Sorø på stranden neden for Skælskør og langs "Kanalen" til broen. Efter anlæggelsen af Nordvejen (ca.1978) brød man huse ned og genåbnede Havnevejen.
Da jordvolden, som Nordvejen er anlagt på, var placeret (ca. 1976), hvilede den et par år. Dette har bevirket, at der faktisk ikke er sket sætninger efterfølgende.